Terje Haugen Consulting AS

Bruk heller tiden på det du kan!

Sample image

Regnskap

Vi påtar oss hele eller deler av regnskapsføringen. Du bestemmer hvilke oppgaver du selv vil gjøre og hva du vil vi skal gjøre.

sam-9

Lønn

Vi tar på oss lønnsarbeid både som en integrert del av et regnskapsoppdrag eller som eget selvstendig oppdrag.

sam-7

Årsoppgjør

Vi kan bl.a. bistå med
- Aksjonærregisteroppgaver
- Selvangivelse
- Næringsoppgave m/vedlegg

Sample image

Rådgivning

Terje Haugen Consulting AS er din rådgiver når du har behov for det.

Terje Haugen Consulting AS er din rådgiver når du har behov for det.
Vi kan f.eks. bistå med:

  • Løpende økonomisk oppfølging (møter, investeringer, avtaler etc.)
  • Rådgivning i forbindelse med skatt og selvangivelser
  • Deltakelse i styremøter/generalforsamling, med etablering av protokoller samt meldinger til Brønnøysundregistrene
  • Møter/kontakt med revisorer eller advokater
  • Møter/kontakt med finansinstitusjoner og offentlige etater
  • Etablering/endring/avvikling av selskap
  • Budsjettering