Terje Haugen Consulting AS

Bruk heller tiden på det du kan!

Sample image

Regnskap

Vi påtar oss hele eller deler av regnskapsføringen. Du bestemmer hvilke oppgaver du selv vil gjøre og hva du vil vi skal gjøre.

sam-9

Lønn

Vi tar på oss lønnsarbeid både som en integrert del av et regnskapsoppdrag eller som eget selvstendig oppdrag.

sam-7

Årsoppgjør

Vi kan bl.a. bistå med
- Aksjonærregisteroppgaver
- Selvangivelse
- Næringsoppgave m/vedlegg

Sample image

Rådgivning

Terje Haugen Consulting AS er din rådgiver når du har behov for det.

 

Det kommer stadige endringer i lovgivning, forskrifter og regelverk knyttet til lønnsområdet. Ikke minst skatte- og avgiftssystemet gjør at det er svært ressurskrevende å opparbeide og vedlikeholde kompetanse og datasystemer for å gjøre et effektivt lønnsarbeid i bedrifter.
Ferie eller sykdom hos nøkkelpersoner i lønningsarbeidet skaper ofte også et problem. Mange føler derfor at det er tryggest å kjøpe denne oppgaven hos en ekstern leverandør. I Terje Haugen Consulting AS har vi kompetent fagkunnskap som hjelper deg med alt du ønsker om temaet.
Vi tar på oss lønnsarbeid både som en integrert del av et regnskapsoppdrag eller som eget selvstendig oppdrag. De mest sentrale oppgavene omfatter:

 • Bistand med opprettelse av grunnlagsdata/arbeidsavtale
 • Periodiske lønnsavregninger til ansatte
 • Lønnsslipper (enten via eget eller vårt lønnsystem)
 • Utarbeidelse av utbetalingslister for lønnsutbetaling
 • Beregning av feriepenger og sluttoppgjør
 • Beregning og innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • Reiseoppgjør i inn og utland
 • Oppfølging av sykepenger og forholdet til det offentlige
 • Lønns -og trekkoppgaver
 • Årsoppgave for skatt/avgift
 • Kontrolloppstilling som vedlegg til selvangivelsen